IMPRESSUM EN PRIVACY

Verantwoordelijk voor de inhoud:

ZSI - Centre for Social Innovation Ltd.

Linke Wienzeile 246, 1150 Wenen, Europese Unie

Het Centrum voor Sociale Innovatie (ZSI) is een sociaal- wetenschappelijke onderzoeksinstelling die bijdraagt aan de vooruitgang en toepassing van sociale innovatie door onderzoek, onderwijs, coördinatie van netwerken en beleidsadvies.

ZSI, Linke Wienzeile 246, A-1150 Wenen, ec2.zsi@zsi.at, ++43 / 1 / 495 04 42 - 0 is verantwoordelijk voor de planning, implementatie en het beheer van domein www.ec2project.eu.

www.ec2project.eu informeert op uitgebreide wijze over de activiteiten van het EC² project. De informatie die hierin staat is onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving. Het is op geen enkele wijze geschikt voor enig juridisch of beleidsadvies.

Ontwerp en creatie van websites
Online Raketen - Webdesign, Online Marketing & Social Media

De inhoud van de site is nauwkeurig opgesteld. ZSI geeft echter op geen enkele wijze garanties met betrekking tot dit domein, zoals, maar niet beperkt tot, de juistheid, compleetheid en de actualiteit van de inhoud, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. ZSI kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten die erin staan, noch directe, indirecte, specifieke, incidentele, noch gevolgschades in verband met het verstrekken, uitvoeren, of gebruiken van dit materiaal. Met name is ZSI niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele andere websites waarnaar wij met hyperlinks verwijzen.

De inhoud die op www.ec2project.eu is gepubliceerd is auteursrechtelijk beschermd. We doen ons uiterste best om de auteursrechten van derden te respecteren.

Persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld namen, adressen en e-mailaccounts zijn zo goed mogelijk vastgelegd en op vrijwillige basis.

Voetregel

Subsidie nummer 101022565

De inhoud van deze website valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteurs en weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie.

Top