Methodologie

EC² past een interdisciplinaire en transdisciplinaire aanpak toe om een diepgaander begrip van energieburgerschap te verkrijgen, de factoren die energiegemeenschappen en energieburgerschap bevorderen of belemmeren en de wisselwerking tussen die twee. De werkwijze van EC² is als volgt:

  • Theoretisch onderzoek naar de juridische, economische en psychologische aspecten van energiegemeenschappen en energieburgerschap
  • Empirische (lab)experimenten en een longitudinaal veldonderzoek naar energiegemeenschappen en energieburgerschap
  • Co-creatie workshops met betrokken partijen, waaronder gemeenten, energiegemeenschappen en burgers.

Wat is energieburgerschap?

Hoe denken, voelen en handelen energieburgers? Wat verwacht de samenleving van energieburgers en wat verwachten energieburgers van de samenleving? Welke rechten en plichten hangen samen met energieburgerschap? Welke concepten van persoonlijkheid, markt en samenleving liggen ten grondslag aan energieburgerschap?

Dit zijn enkele van de vragen die we zullen proberen te beantwoorden.

Door de combinatie van theoretische kennis uit de vakgebieden rechten, psychologie en economie te combineren met empirische veld- en laboratoriumonderzoeken, worden partners met verschillende achtergronden samengebracht en wordt kennis opgedaan via een proces van co-creatie. Dit zorgt ervoor dat de verkregen resultaten gebaseerd zijn op zowel academische en praktijkervaringen uit de energie-industrie, energiegemeenschappen en burgers zelf.

De resultaten van het project zullen informatie leveren om tot haalbare aanbevelingen te komen en bij te dragen aan een transitie naar een duurzame samenleving.

Verdiepende studies in verschillende landen

Het onderzoek wordt uitgevoerd in vier landen in Europa: Nederland, Spanje, Italië en Polen. Hierbij wordt de expertise van de aldaar betrokken onderzoeksinstellingen geïntegreerd met de praktijkervaringen van lokale energiegemeenschappen en gemeenten binnen verschillende culturele en socio-economische contexten. Dit zal bijdragen aan een beter begrip van de factoren die de ontwikkeling van energieburgerschap stimuleren of belemmeren.

Maak kennis met onze partners »
Top