Het benutten van kennis voor een door burgers gestuurde energietransitie

De ambitieuze klimaatdoelstellingen van de EU kunnen niet met technologie alleen bereikt worden.

Wat zijn de sociale, economische en juridische voorwaarden voor een verschuiving in ons energiemodel: van een gecentraliseerd naar een gedecentraliseerd energiesysteem, van een maatschappij van passieve energieverbruikers naar één van actieve en betrokken energieburgers.

Door het verzamelen van inzichten op het gebied van recht, economie en psychologie, zal EC² antwoorden leveren over hoe het energieburgerschap bevorderd en versterkt kan worden. Door het gezamenlijk creëren en bundelen van kennis met gemeenten, energiegemeenschappen en energieburgers kunnen er aanbevelingen gedaan worden die zullen bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van de EU.

Het project zal een duidelijke conceptualisering ontwikkelen van energieburgerschap en bruikbare inzichten verkrijgen in de optimale omstandigheden voor het tot bloei komen daarvan. Het legt speciaal de nadruk op de rol van energiegemeenschappen en hoe de organisatie daarvan energieburgerschap kan bevorderen of belemmeren.

De verkregen inzichten zullen leiden tot beleidsaanbevelingen, instrumenten en methoden voor de ondersteuning van een duurzame, rechtvaardige en inclusieve transitie naar een CO2- neutrale samenleving waarin burgers centraal staan.

Vooruitgang van onderzoek, beleid en praktijk
Om bij te dragen aan kennisontwikkeling en om de politiek en praktijk te informeren over energiegemeenschappen en energieburgerschap voor een duurzame energietransitie, levert het project:

1 Een catalogus van juridische, economische en psychologische factoren die energieburgerschap bevorderen of belemmeren
2 Een schaal om te meten hoe energieburgerschap zich ontwikkelt

3 Gezamenlijk gecreëerde instrumenten voor energiegemeenschappen
4 Beleidsaanbevelingen voor energieburgerschap, instrumenten voor het actief betrekken van burgers en een academie voor energieburgerschap

EC² doelstellingen

Via empirisch onderzoek, theoretische analyse en co-creatie-activiteiten met uiteenlopende belanghebbenden zal het project...

1 Bewezen hulpmiddelen en een digitaal opleidingsprogramma leveren om energieburgerschap en energiegemeenschappen op te schalen

2 Uitvoerbare beleidsaanbevelingen en handelsperspectieven ontwikkelen voor beleidsmakers door de bevindingen van het project aan politiek en praktijk te koppelen

3 De inclusiviteit van energieburgerschap en energiegemeenschappen bevorderen

4 Ons inzicht verdiepen in energieburgerschap en hoe we burgers kunnen ondersteunen en stimuleren om energieburgers te worden

5Geteste hulpmiddelen leveren om energieburgerschap en energiegemeenschappen te ondersteunen.

6 Juridische en economische voorwaarden identificeren die energieburgerschap ondersteunen of belemmeren

7 Begrijpen hoe energieburgerschap de energietransitie vormt en bijdraagt aan het bereiken van de gestelde klimaatdoelen van de EU.

Ontdek onze methodologie »
Top