Workshop: Doe mee aan de energietransitie!

Om een mooiere toekomst op te bouwen, moeten we zowel de veelbelovende kansen als de nog onbekende uitdagingen van de energietransitie begrijpen. Een trend die zich in verschillende vormen in Europa voordoet, zijn "energiegemeenschappen", waarbij de betrokken personen vaak worden aangeduid als "energieburgers". In overeenstemming met de afspraken die zijn aangegaan in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs en de droom van een veerkrachtiger Europa, onderzoeken we vragen als: Wat zou mensen ertoe brengen om zich aan te sluiten bij een energie-collectief? Wat zou het ideale formatieproces van een energie-collectief kunnen zijn? Welke factoren bevorderen het ontstaan van energie-collectief en welke factoren belemmeren het ontstaan ervan? Wanneer is een energie-collectief succesvol?

Om deze vragen te beantwoorden en mensen zoals u te helpen meer te leren over energie-collectieven, brengen wij geëngageerde burgers, leden van energie-collectieven en politieke actoren samen om uit te wisselen en te leren over de beste benaderingen om nieuwe energie-collectieven op te richten en deze draaiende te houden.

Specifiek zal deze workshop de deelnemers in staat stellen om:

● De juridische en economische mogelijkheden en belemmeringen voor de oprichting en versterking van energiegemeenschappen in kaart te brengen
● Een diepgaande uitwisseling tussen ervaren leden van lokale energiegemeenschappen en politieke actoren: begrijpen wat werkt en wat niet werkt vanuit verschillende perspectieven
● Bestuderen van lokale voorbeelden van goede praktijken op het gebied van gemeenschappelijke energie
● Nieuwe netwerken en verbindingen tussen energieburgers en relevante actoren tot stand brengen
● Samen op weg te kunnen naar een gemeenschappelijk begrip van energieburgerschap en hoe we allemaal onze rol kunnen spelen in de energietransitie!

De workshop maakt deel uit van het Europese Horizon 2020-project "EC² - Energy Citizenship and Energy Communities for a Sustainable Energy Transition". EC² wil nagaan hoe passieve energieconsumenten participerende energieburgers kunnen worden. De resultaten van het project zullen beleidsmakers en praktijkmensen ondersteunen bij het bevorderen van een duurzame, inclusieve en rechtvaardige overgang naar een CO2-arme samenleving - met burgers in het middelpunt. Deze workshop is een gelegenheid om uw ideeën en ervaringen om te zetten in bruikbare resultaten en aanbevelingen die EC² zullen informeren en de energietransitie zullen ondersteunen.

- 19 april op een centrale locatie in Groningen
- 17:00 - 21:00
- Kosten: Deelname is gratis, maaltijden worden gratis verstrekt.

Registreer hier voor uw gratis deelname.

Top